De wettelijke regels van de bedenktijd

Nadat de koopovereenkomst is ondertekend, heeft een koper drie dagen bedenktijd. De bedenktijd is wettelijk vastgelegd en mag niet worden ingekort, wel mag deze worden verlengd. Indien partijen het willen, kan er ook worden afgesproken dat de verkoper bedenktijd hebt. In de praktijk wordt dit echter bijna nooit gedaan.

De bedenktijd gaat in om 0:00 uur na de dag dat de koper een door beide partijen getekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Van de drie dagen bedenktijd moeten er minimaal twee dagen geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn. Ook mag de bedenktijd niet op een zaterdag, zondag of erkende feestdag eindigen. Hierom wordt indien nodig de bedenktijd verlengd.

De koper hoeft geen reden te hebben om van de koop af te zien binnen de bedenktijd. Wel moet de ontbinding van de koop voor het einde van de bedenktijd de verkoper of makelaar hebben bereikt. Een koper heeft alleen bedenktijd als hij/zij een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Meer informatie of specifieke vragen? Onze teams staan klaar om u verder te helpen en informeren. Blijf op de hoogte voor meer interessante artikelen en nieuws over alle ontwikkelingen in de woningmarkt.